Cirkulär ekonomi i Oceanhamnen

Circ-NSR är en del av det större EU-initiativet Interreg North Sea Region. Projektet kommer att i en rad piloter testa hur man kan främja utvecklingen av cirkulär ekonomi, med både praktiska lösningar och styrmodeller.

Syftet med projektet Circ-NSR är att främja cirkulär ekonomi i Nordsjöregionen. Cirkulär ekonomi innebär att man sluter cirkeln så att avfall minimeras, antingen genom att det återbrukas, återvinns eller blir råvara i nya produkter.

Projektägare för Circ-NSR är Intercommunale Leiedal i Belgien. Från Helsingborg medverkar Helsingborgs stad, NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp) och NSR (Nordvästra Skånes renhållnings AB). Övriga partners är offentliga organisationer och forskningsinstitutioner från Friesland, Danmark, Norge och Tyskland.

Helsingborgs stad koordinerar och administrerar på lokal, regional och internationell nivå.

Flera aktiviteter i H+ och Nordvästra Skåne

Det ingår ett flertal aktiviteter i Circ-NSR som ska drivas här i Nordvästra Skåne, bland annat:

  • Resursens hus
  • Engelskt utställningsmaterial till Reco Lab
  • Digital toolbox för att styra, leda och främja cirkulära lösningar

Den här sidan uppdateras löpande under projektets gång och allt eftersom aktiviteterna utvecklas och genomförs.