Reco Lab

Våren 2021 togs den nya anläggningen Reco Lab i Oceanhamnen i drift. Anläggningen används för att ta hand om avfallet från det världsunika nya avloppssystemet Tre rör ut.

I Oceanhamnen planeras en ny stadsdel. I den första etappen planeras för 350 bostäder och 3 kontorshus. Här förbereds också för det nya avloppssystemet som ska anslutas till husen.

De nya bostäderna och kontorslokalerna kommer utrustas med vakuumtoaletter samt matavfallskvarnar i köket för att möjliggöra insamling av toalett- och matavfall via två olika ledningar samt ytterligare en ledning för hantering av bad-, disk- och tvättvatten.

För att behandla de tre olika flödena byggs en ny utvecklingsanläggning på det närliggande reningsverket. Genom att ta hand om toalett- och matavfall separat väntas biogasproduktionen fördubblas jämfört med traditionella system.

Reco Lab består av tre delar

Utvecklingsanläggningen, testbädd och showroom är de tre delarna som ingår i det Vinnovafinansierade projektet Reco Lab, som ska bli en mötesplats för forskning och utveckling inom hela kedjan från insamling och behandling av avfallsflödena till kommunikation med brukarna.

Reco Lab är just nu under uppbyggnad.

Målet är en testbädd som är integrerad i ett fullskaligt system med teknik som ligger i framkant och erbjuda utmärkta möjligheter för visualisering, utbildning och beteendestödjande kommunikation.

evaa_05