Minnen från Oceanhamnen

I samband med utvecklandet av den nya stadsdelen Oceanhamnen har vi samlat in helsingborgarnas berättelser och minnen från det gamla hamn- och industriområdet. Dessa berättelser kan utgöra grunden för ett nytt sätt att utveckla staden, med utgångspunkt i platsens karaktär och historia.

I projektets första fas kunde vi i mötet med stadens medborgare samla in historier till en artikelserie om livet kring hamnen förr. Historierna, minnena och upplevelserna visualiserades genom den interaktiva karta som finns att se på denna sida med hjälp av en särskild teknologi som kallas GIS.

Nu har projektet fått ett nytt forskningsanslag på 2 miljoner kronor för att ta tillvara på projektets unika arbetssätt i nästa fas. Till skillnad från andra arbetssätt utgår den nya modellen ifrån människors upplevelser och minnen från platsen som utvecklas. För att arbetsmodellen ska kunna tillämpas av flera olika aktörer behöver den först testas ut och förfinas. Målet med projektet är att skapa ett pedagogiskt verktyg som kan användas för att skapa mänskligare städer.