Minnen från Oceanhamnen

I samband med utvecklandet av den nya stadsdelen Oceanhamnen har vi samlat in helsingborgarnas berättelser och minnen från det gamla hamn- och industriområdet. Dessa berättelser kan utgöra grunden för ett nytt sätt att utveckla staden, med utgångspunkt i platsens karaktär och historia.