Etapp 1

Stadsutvecklingen startar i den nya stadsdelen Oceanhamnen, som har ett spektakulärt läge vid stadens inlopp. I etapp 1 ska Oceanhamnen utvecklas till en stadsdel byggd på öar och med en kanal genom piren skapas den första ön. 

Visionsbild som visar hur Oceanhamnen kan komma att se ut

Illustration som visar första utbyggnadsetappen på Oceanpiren och hur området ser ut idag, vy från havet.

I Oceanhamnen planeras för drygt 340 bostäder med butiksytor i bottenplan, 32 000 kvadratmeter kontorslokaler med färjorna inpå knuten, 3 500 kvadratmeter handel/service i bottenplan, en arkitektonisk gång- och cykelbro som förbinder stadsdelen med Knutpunkten, ett torg med sittplatser i solen, en park i torrdockan för lek och en kajpromenad med bryggor för promenader i solnedgången.

Nedan kan du se vinnarfilmen från markanvisningstävlingen med mer information om de olika projekten.

De ska bygga kontorshusen:

  • Midroc Property Development
  • Wihlborgs
  • Castellum

Bostäder i Oceanhamnen

I den första utbyggnaden planeras fyra spännande och attraktiva bostadskvarter som ska ge plats för drygt 340 bostäder. Sju byggföretag är utsedda att bygga bostäderna i den första etappen. Illustrationen visar vilka byggherrar som ska bygga de olika bostäderna.

Karta över vilka som ska bygga var: 1A – K-fastigheter 1B – Midroc 2A – Sundprojekt 2B – Tage och Söner 3A – Serneke 3B – Riksbyggen 4A-B - Magnolia

1A – K-fastigheter
1B – Midroc
2A – Sundprojekt
2B – Serneke
3A – Serneke
3B – Riksbyggen
4A-B – Magnolia

Illustration som visar hur Oceanpiren kan komma att se ut sedd från staden

Illustration som visar första utbyggnadsetappen på Oceanpiren och hur området ser ut idag, vy från staden.