Badhus, park och parkering

Oceanhamnen byggs etappvis. Den första etappen, bebyggelsen på Oceanpiren, är i full gång och delar står redan klara. Den andra etappen, som bland annat innehåller en förskola, har en godkänd detaljplan och arbetet är på gång.

Detaljplanen för etapp 3 ligger just nu ute på samråd. Det innebär att det är möjligt att kommentera på planen för att kunna påverka innehållet innan den godkänns helt. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för stadsutveckling med bostäder, blandad stadsbebyggelse med centrumverksamhet, badhus, havsbad, idrottsanläggning, park, parkering samt säkra gång- och cykelvägar.

Bad- och idrottsanläggningar i Oceanhamnen

Volymskiss för etapp 3, med badhus i bakgrunden. Hur badhuset ska utformas är inte bestämt ännu. Bild: Horizone studio

Det efterlängtade havsbadet i Oceanbassängen mellan de två pirerna ingår i etapp 3. Det gör även ett familj- och aktivitetsbadhus som staden nu planerar för. Tillsammans kommer dessa, med deras fantastiska läge precis intill sundet, skapa härliga badupplevelser för så väl ung som gammal.

Helsingborgarna har länge efterfrågat ett nytt badhus i staden och det lokala föreningslivet har uttryckt en önskan om fler badanläggningar som är godkända för nationella och internationella simtävlingar. Oceanbadet ska tillgodose båda dessa behov. I juni 2019 tog kommunstyrelsen beslut om att mark- och exploateringsenheten skulle börja på en förprojektering för Oceanbadet.

Arkitekttävling för Oceanbadet

Under hösten 2021 bjöd Helsingborgs stad in till en arkitekttävling tillsammans med Sveriges arkitekter. Tävlingens syfte är att genom en bred genomlysning få fram förslag till ett nytt badhus som svarar mot framtidens behov, ett badhus som uppskattas och besöks av alla helsingborgare och även lockar tillresta turister. Det nya badhuset ska vara en attraktiv plats för vattensport, motion, nöje och rekreation, som tillvaratar platsens unika förutsättningar och bidrar med nya kvaliteter till stadsdelen.

Tävlingen syftar även till att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget att ta fram fullständiga bygghandlingar för det nya badhuset. I detaljplanen ingår även en idrottsanläggning med plats för flera idrottshallar. Idrottsanläggningen och badhuset är placerade kring ett centralt torg med handel och service.

Är du nyfiken på tävlingsprogrammet så kan du läsa mer genom länkarna nedan. Tävlingen pågår till februari 2022. Under våren kommer en jury att arbeta med att utse en vinnare. Målsättningen är att det vinnande tävlingsbidraget kommer att presenteras i samarbete med H22 City Expo.

Tävlingsprogram för Oceanbadet

Lokalprogram för Oceanbadet

Mer än bara ett vanligt parkeringshus

I detaljplanen för etapp 3 för det planer för inte bara ett utan två parkeringshus. Ett av dessa kommer vara lite speciellt. Det blir ett mobilitetshus byggt av HUB Park, som verkar för att traditionella parkeringshus ska utvecklas till moderna och hållbara mobilitetsanläggningar som kan erbjuda exempelvis bilpool och cykeluthyrning. Vi kommer lägga upp mer detaljerad information om vad detta kommer innebära i just Oceanhamnens fall längre fram i processen.

Visionsskiss: Fojab Arkitekter

I mobilitetshuset kommer staden även skapa Resursens hus, ett hållbarhetsinitiativ som ska stärka förutsättningarna för en cirkulär ekonomi i Oceanhamnen. I Resursens hus är ambitionen att de boende bland annat ska kunna hämta ut paket och källsortera i samma lokaler, samtidigt som de lämnar in kläder eller andra saker på lagning.

Läs mer i vår storymap

Det finns en interaktiv storymap för detaljplanen där du kan läsa om planerna för etapp 3 i större detalj. Här kan du bland annat läsa om bevarandet av Magasin 405, lära dig om bostäderna som ska byggas i den här etappen och se fler skisser och illustrationer. Klicka här för att komma till vår storymap.